Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Goede doelen die wij steunen

Entrance For You BV is regelmatig bezig met het aanpassen van situaties waar toegankelijkheid een probleem is. Om iets te kunnen betekenen voor de verschillende doelgroepen die hiervan afhankelijk zijn, doneren we €25,00 per geplaatste deurautomaat aan een goed doel.

 

Nationaal MS fonds

Gedoneerd: € 1.425,00

Zolang MS niet stilstaat strijdt het Nationaal MS Fonds voor een beter leven voor mensen met MS, nu en in de toekomst. Dat doen we door:

- Financiering van wetenschappelijk onderzoek
- Coaching, zowel fysiek als mentaal
- Voorlichting geven over MS
- Bijdragen aan de kwaliteit van zorg

Onderzoekers weten (nog) niet hoe MS ontstaat en hoe de ziekte te genezen is. Daarom moeten we blijven zoeken naar oplossingen en ons inzetten voor een betere kwaliteit van leven. Daarbij gaan we uit van de mogelijkheden in plaats van de beperkingen. Want alleen zo hou je de regie over je leven met MS. We willen in onderzoek grenzen verleggen en mensen met MS stimuleren om hun grenzen te verleggen. Hiervoor is veel geld nodig, geld dat wij krijgen uit mooie donaties van bedrijven zoals Entrance for you. Alvast hartelijk dank!

Voor meer informatie: www.nationaalmsfonds.nl

 

 

Campagneteam Huntington

Gedoneerd: € 1.325,00

De ziekte van Huntington is een vreselijke en mensonterende ziekte welke qua symptomen een combinatie lijkt van Alzheimer, Parkinson en ALS. Huntington is een erfelijke ziekte die ontstaat doordat huntingtin eiwitten klonteren in hersencellen. Hierdoor functioneren de hersencellen niet meer goed, leidend tot achteruitgang in het geheugen en de motoriek of tot psychische problemen. Vanaf het moment van de eerste klachten leeft de patiënt gemiddeld nog 17 jaar.

Het Campagneteam richt zich op fondsenwerving voor fundamenteel onderzoek, onder andere door meer bekendheid/awareness te creëren bij een groot publiek. Wij financieren momenteel 9 onderzoekslijnen en iedere gedoneerde euro gaat voor 100% naar financiering van wetenschappelijk onderzoek.

Voor meer informatie: www.campagneteamhuntington.nl

Prinses Beatrix Spierfonds

Gedoneerd: € 750,00

Het Prinses Beatrix Spierfonds is de aanjager van de strijd tegen spierziekten. Door samen te werken, te sturen en te financieren, stimuleren we het wetenschappelijk onderzoek naar genezing en behandeling voor de 200.000 mensen met een spierziekte in Nederland. Het geld hiervoor brengen we bijeen met de hulp van duizenden mensen.

Mensen die van dichtbij weten wat de vernietigende impact van een spierziekte is, en vele, vele anderen die ieder op hun eigen manier kracht maken tegen spierziekten.
Door te geven, te collecteren, te delen en in actie te komen.

Voor meer informatie: www.spierfonds.nl

Stichting ALS Nederland

Gedoneerd: € 1.725,00

De klok tikt.

Voor de dodelijke zenuw/spierziekte ALS is dringend een oplossing nodig. Bij ALS (amyotrofische laterale sclerose) vallen je spieren één voor één uit. Na de eerste symptomen leven patiënten gemiddeld nog drie tot vijf jaar.

Stichting ALS Nederland financiert wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en behandeling van ALS en de aanverwante ziekten PSMA en PLS. ALS-patiënten is weinig tijd gegund. Daarom zetten we ons ook in voor een betere kwaliteit van zorg en leven van patiënten en hun naasten. Onderzoek is afhankelijk van donaties. Start een actie of doneer (op ALS.nl).

Geen tijd te verliezen.

Voor meer informatie: www.als.nl

Het Gehandicapte Kind

Gedoneerd: € 700,00

"Dat ik er anders uitzie is niet erg, geen vriendjes dat is pas erg." Dat zijn de woorden van onze kinderambassadeur Robin. Haar droom is onze droom. Een samenleving waarin kinderen met en zonder een handicap samen opgroeien. Waarin het volkomen normaal is dat ze bij elkaar op school zitten, samen spelen en sporten bij dezelfde sportvereniging. Is dit ook jouw droom? Laten we er samen voor zorgen dat geen kind meer alleen hoeft te spelen. Geen kind zonder vriendjes!

Wilt u meer weten over deze kinderen en hoe je hen kunt helpen? Neem gerust contact met ons op via: www.gehandicaptekind.nl of 020 – 679 12 00.

 

Dwarslaesie Organisatie Nederland

Gedoneerd: € 1.125,00

Een dwarslaesie is een beschadiging van het ruggenmerg ontstaan door bijvoorbeeld een ongeval, een ontsteking of bloeding. Deze veroorzaakt uitval van de zenuwen die onder de beschadiging ontspringen.
Hierdoor ontstaat verlamming van de benen, bij hogere letsels ook van de armen of zelfs van de ademhalingsspieren. Een dwarslaesie is een zeer ernstig letsel dat over het algemeen niet meer kan genezen.

Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON) is dé belangenorganisatie voor mensen met een dwarslaesie of een caudalaesie en hun naasten. Wij informeren, stimuleren lotgenotencontact en maken ons sterk voor hun belangen.

Voor meer informatie: www.dwarslaesie.nl

Powered by Acceleratic